Niet vanuit je hoofd maar vanuit je hart

Een poos geleden heb ik, vanuit mijn functie als senior communicatie adviseur bij de gemeente, zitting genomen in de projectgroep “De Ontmoeting”. De samenwerking heeft mij veel geleerd.

De Ontmoeting
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Een van de verplichtingen in deze wet is het vormgeven van beleid en regelgeving in het kader van de zogenaamde ‘Tegenprestatie’. Dit houdt in dat uitkeringsgerechtigden in ruil voor hun uitkering maatschappelijk nuttige activiteiten moeten verrichten. De gemeente is in samenwerking met het ISWI (Intergemeentelijke samenwerkingsverband Werk en Inkomen) en Hélpgewoon (werknemerscoöperatie voor jeugdzorg, sociaal werk en thuiszorg) een project gestart om te onderzoeken hoe deze Tegenprestatie vormgegeven kan worden. In eerste instantie met name voor de groep uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit experiment heeft de naam ‘De Ontmoeting’” meegekregen.

Tegenprestatie
Onze rol als projectgroep was en is om na te denken over hoe wij deze groep mensen (de doelgroep) kunnen enthousiasmeren voor de tegenprestatie. Tijdens de eerste brainstormsessie merkte ik dat ik duidelijk een andere kijk had op het aanpakken van dit vraagstuk dan mijn collega’s. Ik zocht naar manieren om deze groep mensen bewust te maken van het nut, maar vooral van de noodzaak. Voor mij stond voorop dat zij aan de slag moesten, immers de participatiewet schrijft dit voor. Ik zat vast in mijn eigen referentiekader en had de lijnen al uitgestippeld. In gesprek met mijn overige projectgroepsleden, leerde ik onze doelgroep pas kennen. Mensen die al jaren buiten de maatschappij geplaatst zijn. Ieder met een eigen verhaal. Veelal onzekere mensen, die liever niet in contact met anderen treden omdat ze zich te kwetsbaar voelen. Achter deze voordeuren, waar wij wat willen bewerkstelligen, zitten een  heleboel verschillende verhalen. De sociaal werkers uit de projectgroep hebben, vanuit persoonlijke ervaring, hier veel meer kijk op. Mijn strakke communicatieplan, waarbij ik vooral een breed draagvlak wilde creëren, heb ik opzij geschoven.

Reset
We zijn uiteindelijk klein begonnen. Vanuit een vrijblijvendheid hebben we de doelgroep uitgenodigd. Van de 250 aangeschreven personen zijn 15 mensen gestart met of een training of direct met het zoeken naar vrijwilligerswerk. Tijdens koffieochtenden krijgen mensen de gelegenheid om met elkaar en met coaches ervaringen uit te wisselen. Er is al een aantal mooie persoonlijke successen geboekt. En als projectgroep kijken we naar het verloop en stellen we onze plannen bij of passen we plannen aan. Er is beweging en dat is belangrijk.

Je hoofd versus je hart
Door deze samenwerking ben ik me bewuster geworden van een aantal voor mij belangrijke regels, die ik met succes gebruik:

  • Leef je in, in de behoeftes van je doelgroep.
  • Ga niet direct voor het grote succes, maar wees blij met kleine stapjes.
  • En bovenal het persoonlijk contact, vul niet in voor een ander maar laat de ander vertellen. Zoek gezamenlijk naar mogelijkheden en laat de ander daarbij in zijn/haar waarde.
Kort gezegd: los niet alles op vanuit je hoofd maar luister ook naar je hart!

Corinne Swart


Concept en realisatie: Het Struweel.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!