In verbinding

Toen ik mijn ondernemersplan ging schrijven en na moest denken wat ik precies wilde en waar ik  energie van krijg in mijn werk. Stonden mij een aantal zaken helder voor ogen. Eén daarvan is voor mij de noodzaak om verbindingen te leggen. Nou is dat tegenwoordig absoluut een modewoord. En wat zegt dat nou helemaal: “ik ben een verbinder”?
In mijn ogen is een verbinder: Iemand die mensen en organisaties met elkaar verbindt om daarmee te bewerkstelligen dat je elkaar vindt in je werkzaamheden, in je interesses en in je doelstellingen.  Als je als organisatie of mens weet bij wie je moet zijn om samen hetzelfde beoogde doel te bereiken  sta je sterker.

In de digitale wereld is de verbinding zoeken steeds meer ”business as usual”. Met crowdfunding, en crowdsourcing wordt de menigte gebruikt om een beoogd doel te bereiken. De verbindingen worden eenvoudig digitaal gelegd en er zijn al een heleboel mooie resultaten uit ontstaan.
Ook privé worden digitaal de verbindingen snel gemaakt. De datingsites rijzen de pan uit. Mensen zoeken verbinding via een site of via tinder, al “swipend” op zoek naar de juiste partner. Maar waarom lukt dit niet zo eenvoudig in de “echte” wereld? Waarom durven wij ons niet open te stellen? Om ons heen te kijken en gesprekken aan te gaan?

In mijn werk merk ik dat organisaties van elkaar niet weten dat zij hetzelfde doel voor ogen hebben. Bij een van mijn projecten, waarbij wij inwoners ervan bewust willen maken dat zij met een aantal aanpassingen langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen, kom ik het weer tegen.  Niet alleen de inwoners maar ook de ondernemers uit de gemeente wilden wij bij het project betrekken. In een bijeenkomst  bleek dat al een heleboel ondernemers ieder op hun eigen manier hiermee bezig zijn, maar het van elkaar niet wisten. Gegevens werden uitgewisseld, men vond elkaar daar bij die bijeenkomst.

Dus het  kan wel maar je moet  er eerst voor zorgen dat deze mensen aan dezelfde tafel komen te zitten.  Afgelopen week hebben wij een bijeenkomst gehad met maatschappelijke organisaties in de gemeente, die allemaal een link hebben met de integratie en huisvesting van statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning). We hebben breed uitgenodigd en er is goed gehoor aan gegeven. Vertegenwoordigers van o.a. belangenverenigingen, GGD, Vluchtelingenwerk Nederland, de woningcoöperatie, Raad van Kerken, Protestantse gemeenschap, moskeeën en de sociale klussenbank kwamen naar deze bijeenkomst. Aan zeven tafels zijn gesprekken gevoerd. Er zijn contacten gelegd en ervaringen uitgewisseld. Een mooie bijeenkomst waar veel energie vrijkwam. Al deze organisaties hebben hetzelfde doel en ontdekten dat zij in deze gemeente niet alleen staan.

De praktijk bevestigt mij dat “een verbinder” niet slechts een modewoord is. Bij het verbinden ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen, waardoor een gezamenlijk doel op een efficiënte manier kan worden verwezenlijkt. En daar krijg ik energie van!

 

 

Corinne Swart


Concept en realisatie: Het Struweel.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!