Authenticiteit

Hoe komt het toch dat sommige organisaties muren optrekken en zichzelf van tevoren indekken wanneer er kritische vragen op hun afkomen vanuit de media. Soms gaat er aan perswoordvoering een aantal stressvolle besprekingen vooraf. Hoe gaan we het zeggen? Wat zeggen we wel en wat zeker niet? En hoe zorgen we ervoor dat we niet uit de tent gelokt worden, waardoor we dingen zeggen waar we spijt van krijgen?
Persverklaringen worden hierdoor niet duidelijker. Met wollige taal wordt een persverklaring opgesteld. Om de hete brij heen draaien en alleen de voordelen vanuit de organisatie benadrukken geeft doorgaans een vertekend beeld van de werkelijkheid. Het risico bestaat dat je terug moet komen op eerder gedane uitspraken, omdat je hebt geprobeerd te verhullen wat er werkelijk aan de hand is. Dit komt op z’n zacht gezegd niet krachtig en betrouwbaar over.
Voorbeelden waar het recent mis is gegaan zijn de verklaring van een topman van Blokker en de perswoordvoerder rondom rokjesgate van de gemeente Amsterdam. Defensief gaan ze te werk en als een soort mantra herhalen ze hetgeen wat ze vanuit de organisatie moesten zeggen. Het zijn meer  robots dan mensen die hun boodschap verkondigen.  Wat is het gevolg? Deze woordvoerders en daarmee hun organisaties worden eindeloos belachelijk gemaakt via social media.

Organisaties doen hier wat in. Hoe meer angst voor slechte publiciteit, hoe strakker en defensiever de communicatie. Verhalen komen er toch wel: meningen, “van horen zeggen” en “betrouwbare” bronnen worden via social media geciteerd. Ieder voor zich haalt er zijn eigen waarheid uit. Je krijgt als organisatie bijna niet de tijd om jouw keuze/standpunt uit te leggen. Als je niets doet houdt iedereen zijn eigen versie van de waarheid vast, als je wel reageert maar op een defensieve manier blijft die eigen versie de boventoon voeren.

Wat is wijsheid? Moet je meegaan in de snelheid en direct reageren op alles wat er over jouw organisatie gezegd wordt? Of moet je je eigen weg gaan, de tijd nemen die je nodig hebt en daarna komen met een open en eerlijk verhaal? Ik ben voorstander van het laatste. Zorg er in ieder geval voor dat je van de hoed en de rand weet, maar sta ook open voor de mening van een ander. Hoe menselijker je verhaal is hoe sympathieker en geloofwaardiger je overkomt. Wees empathisch toon begrip voor het feit dat mensen ongerust, bang of boos zijn en als je niet overal antwoord op kunt geven draai er dan niet omheen. Hoe authentieker je overkomt hoe meer mensen naar jouw verhaal luisteren en begrip voor jouw keuzes kunnen opbrengen.

Corinne Swart


Concept en realisatie: Het Struweel.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!